Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση του ηλεκτρονικού ιστότοπου sesamelon.gr από κάθε επισκέπτη και επισκέπτρια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους αυτούς και σε περίπτωση που διαφωνούν θα πρέπει, με δική τους ευθύνη, να διακόψουν την περιήγηση και κάθε είδους χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και κάθε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η οικοτεχνία ‘’Σησαμελον’’ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος όταν το κρίνει αναγκαίο και να ενημερώνει τους επισκέπτες με ανανέωση της παρούσας σελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Όλος ο σχεδιασμός του ιστότοπου, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά και κάθε είδους περιεχόμενο αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της οικοτεχνίας ‘’Σησαμελον’’ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις. Το όνομα και το λογότυπο της οικοτεχνίας και κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει το όνομα και το λογότυπο της οικοτεχνίας είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της οικοτεχνίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

Ο ιστότοπος sesamelon.gr διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και επισκεπτών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της οικοτεχνίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος sesamelon.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της οικοτεχνίας και τη χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η οικοτεχνία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από σφάλμα ή παραδρομή κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε το αντιληφθεί.

Η οικοτεχνία “Σησαμελον” δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει κατά τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, η οποία αποτελεί και τη μοναδική της ευθύνη. Η οικοτεχνία “Σησαμελον” σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που ο πελάτης καταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό αλλά η οικοτεχνία αδυνατεί να ολοκληρώσει την παραγγελία λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας στο επιλεγμένο είδος, τότε η οικοτεχνία υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη και να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει αυτός, σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα εντός Ελλάδας, που είναι δικαιούχος ο καταθέτης.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κάθε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος sesamelon.gr αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης από απόσταση, η οποία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, καθώς και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας και μη τέλεση σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα sesamelon.gr απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία και η αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της οικοτεχνίας.

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος sesamelon.gr και σε κάθε διαθέσιμο προϊόν, υπάρχει το κουμπί ‘’Προσθήκη στο Καλάθι’’ ή το αντίστοιχο σύμβολο του καλαθιού. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το συγκεκριμένο κουμπί και στη συνέχεια μπορεί να δει τα προϊόντα που επέλεξε επιλέγοντας το κουμπί ‘’Προβολή καλαθιού’’ με το σύμβολο του καλαθιού αγορών, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης του σταθερού υπολογιστή/laptop ή στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης του κινητού του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 3 βήματα (4 κλικ).
1. Προσθήκη στο καλάθι

Επιλογή του επιθυμητού προϊόντος και προσθήκη του στο καλάθι αγορών.

2. Προβολή καλαθιού

Μετάβαση στο καλάθι αγορών με το σύνολο των προϊόντων.

3. Ολοκλήρωση παραγγελίας

Συμπλήρωση των στοιχείων τιμολογίου και επιλογή του τρόπου πληρωμής.

4. Αποστολή παραγγελίας

Αποστολή της παραγγελίας και λήψη email επιβεβαίωσης.

Στον χρήστη δίνεται δυνατότητα πληρωμής με:

α. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Η κατάθεση ολόκληρου του ποσού γίνεται σε έναν από τους διαθέσιμους – και αναγραφόμενους στη σελίδα – τραπεζικούς λογαριασμούς. Η παραγγελία θα είναι σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επιβεβαίωση της τράπεζας ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Συνήθως ο χρόνος αναμονής για τη λήψη επιβεβαίωσης από την τράπεζα είναι μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες. Για διευκόλυνση της διαδικασίας ο χρήστης μπορεί να στείλει αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στο email info@sesamelon.gr. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση δεν γίνει εντός 2 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται.

β. Αντικαταβολή

Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται με την αναγραφόμενη χρέωση μεταφορικών (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν λάβει σχετικό e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας, υποχρεούται να ενημερώσει την οικοτεχνία με κάποιον από τους ενδεδειγμένους τρόπους επικοινωνίας που αναγράφονται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός Ελλάδας μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (και των συνεργατών της) ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα (Τ.Κ.) της περιοχής της αποστολής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας από τον πελάτη λόγω μεταμέλειας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει τιμολογηθεί το προϊόν και δεν έχει δοθεί προς αποστολή από την οικοτεχνία. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από τον πελάτη προς την οικοτεχνία, στο info@sesamelon.gr. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής επιβεβαίωσης από την οικοτεχνία. Επιστροφή προϊόντων που έχουν ήδη αποσταλεί, δεν γίνεται δεκτή.